صفحه اصلی

 

این سامانه خدمات الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی را ارائه میدهد. هدف از پیاده سازی این نرم افزار حذف مراجعه حضوری شهروندان و ارباب رجوعان گرامی به اداره کل و ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن میباشد.

برای استفاده از خدمات اداره کل از منوی سمت راست مدیریت مربوطه را انتخاب کرده و سپس خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید پس از دریافت کد رهگیری و پیامک ثبت درخواست خود میتوانید از طریق پیگیری خدمت روند درخواست خود و همچنین کاربر مربوطه را مشاهده نمایید.